ធ្វើការ​ច្រើន​ម៉ោង​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​បេះដូង​

dnt-news : ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អង់គ្លេស​បាន​ថ្លែងឱ្យដឹងថា អ្នក​ដែល​ធ្វើការ​ច្រើន​ម៉ោង​ជាប្រចាំ អាច​ប្រឈម​នឹង​កំណើន​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ជំងឺ​បេះដូង ដែលជា​មច្ចុរាជ​ដ៏​កាច​សាហាវ​ប្រល័យ​ជីវិត​មនុស្ស​រាប់លាន​នាក់​ទូទាំង​ពិភពលោក ។​