ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ

នៅលើបណ្ដាញសង្គម ហ្វេសបុគ កាល​ពី​ព្រឹកមិញ គេសង្កេតឃើញមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញយក្សមួយនេះបង្ហោះរូបភាពសូរ្យគ្រាសទៅតាមទីតាំងរៀងៗខ្លួន អមដោយសំណេរខ្លីៗ និង ប្រាប់អំពីពេលវេលា នៃការថតរូបបានសូរ្យគ្រាស។

 

សូរ្យគ្រាស គឺជាបាតុភូតធម្មជាតិ ដែលគេអាចមើលឃើញពីផែនដី នៅពេលដែលដំណើរគោចរនៃព្រះចន្ទឆ្លងកាត់ចន្លោះផែនដី និងព្រះអាទិត្យ ហើយបានបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ យូរៗម្ដង មនុស្សជាតិអាចមើលឃើញច្បាស់ ឬឃើញបន្តិចទៅតាមតំបន់ ឬប្រទេសនានា។

 

សម្រាប់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ព្រឹក​មិញ​នេះ មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​បាន​ឃើញ​សូរ្យគ្រាស​ដោយ​ផ្ទាល់​ ហើយ​បាន​ផ្ដិត​រូប​បង្ហោះ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។ តោះ​! ប្រិយមិត្ត​ដែល​មិន​បាន​ឃើញ​ផ្ទាល់​ មក​មើល​រូបភាព​ដែល​​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​យក្ស បង្ហោះ​រូបភាព ​​ព្រឹក​មិញ​នេះ៖
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ
 

ហ្វេសបុគ គ្របដណ្ដប់ ដោយរូបភាពសូរ្យគ្រាស នៅថ្ងៃនេះ