៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

កូរ៉េ៖ នាង Hyuna តែងតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ វក់វីនឹងសម្រស់ដ៏ សិចស៊ីរបស់នាង រហូតត្រូវបានដាក់រហ័សនាម ជាតារាចម្រៀងសិចស៊ី ប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ហើយជាញឹកញាប់ តារាវ័យ២៣ឆ្នាំរូបនេះ បានបង្ហាញល្វែង ដោយមិនញញើត កាមេរ៉ាបន្តិចសោះ ។

ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Korea Times បានជ្រើសរើសយក រូបភាព៩សន្លឹក របស់ស្រីស្រស់ Hyuna ដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យប្រិមិត្ត ឈាមច្រមុះដោយសារ រូបរាងនិងស្ទីល ដ៏សិចស៊ីរបស់នាង ៕

ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា !

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ

៩សន្លឹក Hyuna ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ឈាមច្រមុះ