“ទឹក​ភ្នែក” បទ​និពន្ធ​ថ្មី រឿង​ពិត​របស់​យុវវ័យ​ម្នាក់

“Tears” ឬ “ទឹក​ភ្នែក” ជា​ការ​សហការ​​ច្រៀង​រួម​គ្នា​រវាង​អតីត​សមាជិក​ក្រុម Dynamic រ៉ែត​ ច័ន្ទ​បញ្ញា និង​បុត្រ ដែល​បាន​ការ​និពន្ធ​ទំនុក​ច្រៀង​និង​មេឡូឌី​ថ្មី ពី Nick ដែល​ជា​បេក្ខជន​ក្នុង​កម្មវិធី “អ្នក​និពន្ធ​វ័យ​ក្មេង”  រៀប​រាប់​ពី​រឿង​ពិត​របស់​​​អ្នក​និពន្ធ​ផ្ទាល់។

 

“ទឹក​ភ្នែក” បទ​និពន្ធ​ថ្មី រឿង​ពិត​របស់​យុវវ័យ​ម្នាក់

 

“តាម​ពិត​ទៅ​បង​បទ​ហ្នឹង​ជា​រឿង​ពិត​របស់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង”​ បញ្ញា អតីត​សមាជិក​ក្រុម​ Dynamic ថ្លែង។

 

Nick បន្ត​ថា “ពេល​ហ្នឹង បញ្ញា គាត់​និយាយ​រឿង​របស់​គាត់​ប្រាប់​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ស្ដាប់​ចុះ​ស្ដាប់​ឡើង ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​និពន្ធ​ជា​សាច់​រឿង​ឡើង ហើយ​ខ្ញុំ​ប្រើ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ពីរ​សប្ដាហ៍​សម្រាប់​បទ​ហ្នឹង​​​វា​ជា​ស្នាដៃ​ចម្រៀង​ទី​មួយ​របស់​ខ្ញុំ​ដែល​បាន​ចេញ​ជា​ផ្លូវ​ការ​” ។

 

“ទឹក​ភ្នែក” បទ​និពន្ធ​ថ្មី រឿង​ពិត​របស់​យុវវ័យ​ម្នាក់

 

“ទឹក​ភ្នែក” បទ​និពន្ធ​ថ្មី រឿង​ពិត​របស់​យុវវ័យ​ម្នាក់

 

ចំណែក​ឯ​ បុត្រ ដែល​ជា​អ្នក​ច្រៀង ក៏​ដូច​ជា​និពន្ធ​បទ​ភ្លេង​បាន​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា លោក​បាន​ចំណាយ​រយៈ​ពេល​ប្រមាណ​ជិត​បី​សប្ដាហ៍​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​សាច់​ភ្លេង​សម្រាប់​ការ​លំបាក​គឺ​មាន​​ច្រើន​ដោយ​សារ​វា​ជា​បទ​ប្រភេទ​ R&B sad ហើយ​លាយ​ឡំ​ជាមួយ​នឹង Feeling ថ្មី៕

 

តោះ​…!!!​ស្ដាប់​បទ “Tears” ឬ “ទឹក​ភ្នែក”​ ទាំង​អស់​គ្នា​​ថា​ពីរោះ​ប៉ុណ្ណា!!!

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY