សំណង់ធារាសាស្ត្រអូរមាន ខេត្តកំពង់ធំ កំពុងក្លាយជាតំបន់ ទេសចរណ៍ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទស្សនា

ភ្នំពេញ៖ សំណង់ធារាសាស្ត្រ អូរមានដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅភូមិអូរមាន ឃុំមានជ័យ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ បានក្លាយទៅជាតំបន់ ទេសចរណ៍ទាក់ទាញភ្ញៀវ ឲ្យចូលទៅទស្សនា យ៉ាងច្រើន។

យោងតាមគេហទំព័រ របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិម បានសរសេរថា “បន្ថែមលើតួនាទីជាអ្នកផ្តល់ទឹក សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ការបង្កបង្កើនផលស្រូវវស្សា ស្រូវប្រាំង ព្រមទាំងដំណាំរួមផ្សំ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរមាន បានក្លាយជារមណីយ ដ្ឋានដ៏ស្រស់ត្រកាល និងទាក់ទាញមួយ ។ អញ្ជើញទៅទស្សនា រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិ សាស្ត្រសម្បូណ៍ព្រៃហ៍ គុ សូម កុំភ្លេចបន្តដំណើរ ទៅកំសាន្តនៅសំណង់ ធារាសាស្ត្រ អូរមាន” ៕

សំណង់ធារាសាស្ត្រអូរមាន ខេត្តកំពង់ធំ កំពុងក្លាយជាតំបន់ ទេសចរណ៍ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទស្សនា

សំណង់ធារាសាស្ត្រអូរមាន ខេត្តកំពង់ធំ កំពុងក្លាយជាតំបន់ ទេសចរណ៍ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទស្សនា

សំណង់ធារាសាស្ត្រអូរមាន ខេត្តកំពង់ធំ កំពុងក្លាយជាតំបន់ ទេសចរណ៍ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទស្សនា