៥ម៉ឺននឹង២ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត បានប្រគល់ជូន អតិថិជនបន្តទៀត

ភ្នំពេញ: សែលកាតបន្ត ប្រគលរង្វាន់ ផូនអតិថិជន ចំនួពីររូបនៅ ថ្ញៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នូវទឹកប្រាក់ ៥ម៉ឺននឹង ២ ម៉ឺនដុល្លារ។

នាឱកាសដ៏សែន រីករាយជាមួយ នឹងទឹកប្រាក់ ៥ម៉ឺននិង២ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត។ អ្នកស្រី លីម គឹមហ៊ាង អតិថិជនដែលមាន ទីលំនៅស្ថិតនៅ រាជធានីភ្នំពេញ រូបនេះបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា អ្នកស្រី ពិតជាមានអារម្មណ៍ រីករាយខ្លាំងណាស់ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ ដ៏ច្រើននេះដោយដំបូង ឡើយអ្នកស្រី គឺពុំបានជឿជាក់ខ្លាំង ប៉ុន្មានទេដោយ លោកគ្រាន់តែផ្ញើសារ ជាមួយនឹងកម្មវិធី «ផ្ញើសារឈ្នះរង្វាន់ ១ម៉ឺនដុល្លារ ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Cellcard» ហើយអ្វីដែលធ្វើឱ្យ អ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើល បំផុតគឺនៅពេល ដែលក្រុមហ៊ុនហៅ ទូរសព្ទមកប្រាប់ ថាអ្នកស្រីបាន ឈ្នះរង្វាន់ ដ៏ធំមួយនេះ។

លោក មាស់ សារ៉ម មានមុខរបរជា អ្នកនេសាទ រស់នៅ ខេត្តសៀមរាប នឹងក៏ជាអតិថិជនទី២ ដែលបានឈ្មះរង្វាន់ ធំ២ម៉ឺនដុល្លារពី សែលកាតផងដែរ។

លោកបានបន្តថា  ទឹកប្រាក់មួយ ចំនួនធំនេះនឹង អាចជួយសម្រួល ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារ បានមួយចំនួន ទាំងការពង្រីកនូវ អាជីវកម្មនិង ការផ្គត់ផ្គង់ លើការរៀនសូត្រ រួមទាំងធ្វើផ្ទះ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរ ថាដើម្បី «ផ្ញើសារឈ្នះរង្វាន់ ១ម៉ឺនដុល្លារ ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Cellcard» លោកអ្នកគ្រាន់ តែផ្ញើសារ ជាអក្សរ ១០K រួចផ្ញើទៅកាន់ ៨៨៨៨ ឬខលទៅ កាន់លេខ ៨៨៨៨ នោះលោកអ្នក នឹងទទួលបាន សារលេខកូដសំណាង ត្រឡប់មកវិញ ហើយសូម រក្សាលេខដូរ សំណាងនោះទុក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់៕

៥ម៉ឺននឹង២ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត បានប្រគល់ជូន អតិថិជនបន្តទៀត

៥ម៉ឺននឹង២ម៉ឺនដុល្លារ ពីសែលកាត បានប្រគល់ជូន អតិថិជនបន្តទៀត