ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​

​រឿងរ៉ាវ​ដ៏​ចម្លែក និង​ស្ទើរតែ​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ របស់​បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ជនជាតិ​ស្រីលង្កា ៤ នាក់ បានធ្វើ​ឲ្យ​កក្រើក​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទាំង​ក្នុងស្រុក និង​អន្តរជាតិ ដោយសារតែ​ពួកគេ​ជំនះបាន​ភាព​នៅ​លីវ​កំលោះ​ក្រមុំ​បរិសុទ្ធ​របស់​ពួកគេ​បាន បើទោះជា​មកទល់ពេលនេះ ពួកគេ​សុទ្ធតែ​ចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន​អស់​ទៅហើយ​ក៏ដោយ ។​

ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​

​យោងតាម​ប្រភពព័ត៌មាន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ទី​១. Sumanawathi អាយុ ៦៦ ឆ្នាំ​, Premadasa អាយុ ៦២ ឆ្នាំ​, Siripala អាយុ ៥៨ ឆ្នាំ និង​ទី​៤. ឈ្មោះ Kusumawathi អាយុ ៥៣ ឆ្នាំ​, មកពី Sundarawala ក្នុងភូមិ Beddegama, ទីក្រុង Galle ប្រទេស​ស្រីលង្កា បាន​បដិសេធ​រៀបការ​ទាំងអស់គ្នា ក្នុង​បំណង​បាន​នៅ​មើលថែ​ម្តាយ​របស់​ពួកគេ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​មាន​វ័យ ៩១ ឆ្នាំ ទៅហើយ ។​

​ពួកគេ​និយាយថា ប្រសិនបើ​ពួកគេ​រៀបការ​នោះៗ ពួកគេ​នឹង​ពុំ​អាច​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​របស់​ពួកគេ​បានទេ ។​

​បើទោះបី​ពួកគេ​មាន​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន និង​ពុំមាន​ការងារ​ធ្វើជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ក្តី​, តែ​បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ទាំង​ទាំង​៤​នេះ បាន​កំពុង​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​របស់​ពួកគេ​យ៉ាង​ល្អ តាម​ដែល​លទ្ធភាព​ពួកគេ​អាចធ្វើ​ទៅបាន ៕​

ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​ ចម្លែក​មែន​! បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​៤​នាក់ ដាច់ខាត​មិន​រៀបការ​រហូត​វ័យចាស់​រៀងៗ​ខ្លួន ដើម្បី​បាន​មើលថែ​អ្នក​ម្តាយ​