បទ ‘Fantastic Baby’ មានអ្នកចុច Likes ១លានអ្នកនៅក្នុង YouTube ( វីដេអូ)

កូរ៉េ៖ បទចម្រៀង 'Fantastic Baby' របស់ក្រុម ចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញ Big Bang មានអ្នកចុច Likes ជាង១លាន អ្នកនៅក្នុង គេហទំព័រ YouTube ជាបទ ចម្រៀងកូរ៉េទី២ បន្ទាប់ពីបទរបស់ Psy ដែលមានអ្នកចុច Like រាប់លានអ្នកដូចនេះ ។

ព័ត៌មានពី Korea Times បានឲ្យដឹងនៅ ថ្ងៃទី៩ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះថា "Fantastic Baby" របស់ Big Bang ដែលចេញ កាលពីឆ្នាំ២០១២ របស់ អាល់ប៊ុម“ Alive” មានសន្ទុះគាំទ្រ យ៉ាងខ្លាំងរហូត មកដល់សព្វថ្ងៃ និងក្លាយជា ចម្រៀងកូរ៉េ ដែលមានអ្នកចុច Like ច្រើនជាងគេ ដែលកន្លងមក មានតែបទចម្រៀង "Gangnam Style" របស់ Psy ប៉ុណ្ណោះដែលមាន អ្នកចុច Like ច្រើនយ៉ាងនេះ ៕

ទស្សនា វីដេអូជាមួយ Looking TODAYទាំងអស់គ្នា !

បទ 'Fantastic Baby' មានអ្នកចុច Likes ១លានអ្នកនៅក្នុង YouTube ( វីដេអូ)

បទ 'Fantastic Baby' មានអ្នកចុច Likes ១លានអ្នកនៅក្នុង YouTube ( វីដេអូ)