ពលរដ្ឋប្រមាណ ១០០នាក់ គ្រោង ដង្ហែក្បួន ទៅក្រសួង មហាផ្ទៃ ដើម្បីសុំកិច្ច អន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លី

ភ្នំពេញ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ១០០នាក់ ដែលបានមកស្នាក់នៅ វត្តសាមគ្គីរង្សី ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទ្រា២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ នៅម៉ោង៩ ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា នេះ និងមានគម្រោងដង្ហែក្បួន ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លី។

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ មកពីខេត្តព្រះវិហារ គោលបំណងដង្ហែរក្បួននេះគឺដើម្បី សុំជួបសម្តេច ស ខេង សូមអោយជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី អោយបានឆាប់រហ័ស ដល់ពួកគាត់៕

ពលរដ្ឋប្រមាណ ១០០នាក់ គ្រោង ដង្ហែក្បួន ទៅក្រសួង មហាផ្ទៃ ដើម្បីសុំកិច្ច អន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លី

ពលរដ្ឋប្រមាណ ១០០នាក់ គ្រោង ដង្ហែក្បួន ទៅក្រសួង មហាផ្ទៃ ដើម្បីសុំកិច្ច អន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លី

ពលរដ្ឋប្រមាណ ១០០នាក់ គ្រោង ដង្ហែក្បួន ទៅក្រសួង មហាផ្ទៃ ដើម្បីសុំកិច្ច អន្តរាគមន៍រឿងដីធ្លី