នរណាឲ្យប្រាកដថា ជាប្រធានាធិបតី ភូមាក្នុងអាណត្តិថ្មី?

ប៊ីប៊ីស៊ី៖ នៅមុននេះប្រមាណ៤៣នាទី ទូរទស្សន៍ប៊ីប៊ីស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យដឹងថា មានការចោទសួរនូវ សំណួរមួយថា តើនរណាឲ្យប្រាកដដែល ក្លាយជាប្រធានាធិបតីភូមា សម្រាប់អណ្ណត្តិថ្មីនេះ?

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សភានៅក្នុងប្រទេសភូមា នឹងចាប់ផ្តើមជ្រើសតាំង ប្រធានាធិបតីភូមា នៅក្នុងអណត្តិថ្មី ។

បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ការបោះឆ្នោតសកល នៅក្នុងប្រទេសភូមា មានរយៈពេលជាង ៤ខែមកហើយ គិតចាប់ពីអតីត ទណ្ឌិតនយោបាយ អ៊ុងសាន ស៊ូជី ដែលជាមេបក្សប្រឆាំងមួយរូប ហើយបានឈ្នះការ បោះឆ្នោតផ្លូកទឹកផ្លូកដី ដែលជាការបោះឆ្នោត មួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ។

ដូច្នេះតើធ្វើកិច្ចការងារ យ៉ាងដូចម្តេច? ហើយ នរណា គឺជាអ្នកទទួលកិច្ចការធំ?

លោក Jonah Fisher អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ប៊ីប៊ីស៊ី ប្រចាំនៅភូមា បានពន្យល់យ៉ាងដូច្នេះ ៕