​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ប្រហែល​ជា​បាន​ដឹង​ហើយ​ថា ​រថយន្ត​ដែល​ផលិត​ចេញ​មក​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ មាន​បំពាក់​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបៗ​ជា​ច្រើន​ ​ដែល​ពេល​ខ្លះ​បច្ចេកវិទ្យា​ទាំង​នោះ ​សឹង​តែ​ពិបាក​ឲ្យ​អ្នក​ជឿ​ថា​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​មាន​សមត្ថភាព​ដល់​កម្រិត​នោះ​ទេ​។​ ​​ក្នុង​ចំណោម​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​រថយន្ត​ទំនើប​ៗ​ទាំង​នោះ​​ មាន​រថយន្ត​មួយ​ចំនួន​បាន​ត្រូវ​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​មាន​បំពាក់​នូវ​សោរ​​ដែល​ទំនើប​បំផុត​ផង​ដែរ​ ដូច​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​ស្រាប់៖​

 
១. BMW

 

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
២. Jaguar

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៣. Volvo

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៤. Koenigsegg

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៥. Aston Martin

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៦. McLaren

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៧. Tesla Model S

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
៨. Pagani

​សោ​ររ​ថយន្ត​​ទំនើប​ៗ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​

 
​ប្រែ​សម្រួល​ ​៖​ រដ្ឋ
ប្រភព​ ​៖​ techinsider