ដើម​រពាក់​ក្លាយជា​ភូមិ​១​ផលិតផល​១

dnt-news : ​នៅក្នុង​ភូមិ​ស្វាយ​ពក​ឃុំ​ព្រះ​ស្រែ ស្រុក​ឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពេលដែល​អ្នកផង​ទាំងឡាយ​បាន​ចូល​ទៅដល់​ពិតជា​បានឃើញ​មនុស្សម្នា​នៅ​ជុំៗ​គ្នា​ខាង​ក្រោមផ្ទះ​រៀងៗ​ខ្លួន ហើយ​ភាគច្រើន​ជា​ស្ត្រី​មាន​វ័យ​ពាក់កណ្តាល និង​ចាស់ៗ​កំពុងតែ​មមាញឹក​បំពេ​ញ​ការងារ​ដូចជា​ក្រង​រង្វេល​ចាន​-​ឆ្នាំង​, បង្គី កញ្ឆេ