សិង្ហបុរី នៅជាប់ឈ្មោះ ជាប្រទេសដែលមាន ទីក្រុងស៊ីវិល័យ និងមានតម្លៃខ្ពស់ នៅលើពិភពលោក

សិង្ហបុរី៖ ផ្អែកតាមការវិនិច្ឆ័យ និងវាយតម្លៃលើភាព ស៊ីវិល័យទីក្រុង បានបញ្ជាក់ថា សិង្ហបុរី ជាប្រទេសមួយដែល មានភាពស៊ីវិល័យ និងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ នៅលើពិភពលោក ដោយតំណែងនេះ នៅរក្សាបានដដែល ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួន បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះ ។

ទូរទស្សន៍ប៊ីប៊ីស៊ី បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ថា អង្គភាពស៊ើបអង្កេតអ្នកសេដ្ឋកិច្ច ហៅកាត់ (EIU) ចាត់ទុក សិង្ហបុរី ជាប់ចំណាត់លេខ១លើលោក ដែលប្រកបដោយភាព ស៊ីវិល័យខ្លាំងក្លា និងមានតម្លៃខ្ពស់បំផុត បន្ទាប់មកមាន ហ្ស៊ូរិច ហុងកុង ហ្សឺណែវ និងប៉ារីស ។

ដោយឡែក ទីក្រុងឡុងដ៏ បានជាប់ចំណាត់លេខ៦ និងញ៉ូវយ៉កជាប់លេខ៧ និងមានបណ្តាប្រទេសមួយ ចំនួនទៀតតាមលេខ រៀងរហូតដល់១៣៣ទីក្រុង ៕