ប្រលងពានរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំខេត្តចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ

ប្រលងពានរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំខេត្តចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ

 

សិស្សពូកែ តាមកម្រងនានាទូទាំងខេត្តតាកែវ ត្រូវមកធ្វើការប្រលងប្រជែងយកពានរង្វាន់ថ្នាក់ខេត្ត នៅសាលាបឋមសិក្សាតាកែវ ក្រុងក្នុងថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិទី១០ មិនា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ។

 
ប្រលងពានរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំខេត្តចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ

 

ប្រលងពានរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំខេត្តចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ

 

 

បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលជាសិស្សពូកែលើមុខវិជ្ជា ភាសារខ្មែរ គណិតវិទ្យា និង រូបវិទ្យា ដែលត្រូវធ្វើការប្រលងនៅថ្ងៃនេះ មានចំនួនសរុប ១៩០នាក់ ក្នុងនោះ ថ្នាក់ទី១២ មានបក្ខជនចំនួន ១១២ នាក់ និង បេក្ខនារី ចំនួន ៩៩នាក់ ថ្នាក់ទី៩ មានបេក្ខជន ចំនួន ៧៨នាក់ និង បេក្ខនារី ចំនួន ១៣២នាក់។

 

ដំណើរ​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រលងព្រឹក៖

-វិញ្ញាសាទី១ មានរយៈពេល ២ម៉ោង និងវប្បធម៏ទូទៅ រយៈពេល ១ម៉ោង។

ដំណើរ​ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការប្រលង ពេល​រសៀល៖

-សៀល វិញ្ញាសាទី២ មានរយៈពេល២ម៉ោងដែរ។

 

បន្ទាប់ពីការប្រលងនេះទៅបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ ១ ដល់លេខ ៥ តាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ និងត្រូវបង្ហាញខ្លួនក្នុងការប្រលងសិស្សពូកែថ្នាក់ជាតិបន្តទៀតនៅវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី ២៥ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ៕

 

អត្ថបទៈ ជិន វេន
រូបថតៈ ទូសព្ឌ័ដៃ