ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ប្រាប់​កុំ​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ភ័យ​ព្រួយ​លើ​រឿង​ជួល​ផែ​ក្រុងដារវិន​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​រយៈ​ពេល​៩៩​ឆ្នាំ​

ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​បាន​ព្យាយាម​សម្រួល​កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ខ្វល់​ខ្វាយ​​ច្រើន​អំពី​បញ្ហា​អូស្ដ្រាលី​ជួល​កំពង់​ផែ​នៅ​ក្រុង​ដារវិន​ទៅ​ឲ្យ​​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ចិន​និយាយ​ថា សាធារណជន​មិន​ចាំ​បាច់​បារម្ភ​អំពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ប្រើ​ប្រាស់​ផែ​នេះ​ទេ។

  • ក្រសួង​ការ​បរទេស​ចិន​ប្រាប់​កុំ​ឲ្យ​ពល​រដ្ឋ​អូស្ដ្រាលី​ភ័យ​ព្រួយ​លើ​រឿង​ជួល​ផែ​ក្រុងដារវិន​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន​រយៈ​ពេល​៩៩​ឆ្នាំ​已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+