ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋថែទាំ សុខភាព ខណៈអាកាសធាតុ កំពុងឡើងកម្តៅ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានអំពាវនាវ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ថែរក្សាសុខភាព ឲ្យបានល្អ  ក្នុងគ្រាអាកាសធាតុ ឡើងកម្តៅខ្លាំងនៅ អំឡុងខែមីនា និងខែមេសា ខាងមុខ ការអំពាវនាវនេះ បានធ្វើឡើង តាមរយៈសារ អប់រំរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានបង្ហោះ ជាសាធារណៈ នៅលើបណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គម ហ្វេសប៊ុក ផ្លូវការរបស់ នាយកដ្ឋាន ប្រយុទ្ធ និងជំងឺឆ្លង នារសៀល ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦៕

ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋថែទាំ សុខភាព ខណៈអាកាសធាតុ កំពុងឡើងកម្តៅ

ក្រសួងសុខាភិបាល អំពាវនាវឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋថែទាំ សុខភាព ខណៈអាកាសធាតុ កំពុងឡើងកម្តៅ