ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​

​ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ផ្សារ​ទំនើប​មួយកន្លែង នៅក្នុង​ទីក្រុង Liuzhou ភាគខាងត្បូង​នៃ​ប្រទេស​ចិន បានរៀបចំ​ការប្រកួត​ចម្លែក​មួយ ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នកចូលរួម​ប្រកួត​ធ្វើការ “​ថ្ពក់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ សំរាប់​តារា​ម៉ូ​ឌែ​ល​ប៊ី​គី​នី ៦ ដួង ដែល​សុទ្ធសឹង​អាវទ្រនាប់​របស់​ពួកគេ​ត្រូវ​ដោះ​ចំហ ។​

ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​

​យោងតាម​ប្រភពព័ត៌មាន បាន​ឲ្យ​ដឹងថា តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្រី ៦ ដួង គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​ពាក់​ក្បាំង​មុខ ឈរ​តម្រៀប​គ្នា​ជួរ និង​បែរខ្នង​ដាក់​ទស្សនិកជន ខណៈ​អាវទ្រនាប់​របស់​ពួកគេ​ពុំ​ត្រូវបាន​ថ្ពក់ ។ ក្នុងខណៈពេល​នៃ​ការ​ប្រ​គួ​ត នោះ​បេក្ខជន​-​បេ​ក្ខ​នារី ដែល​រួមមានៈ បុរស​តែ ១ នាក់ និង​ស្ត្រី ៨ នាក់ គឺត្រូវធ្វើ​ការ “​ថ្ពក់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ ឲ្យ​តារា​ម៉ូ​ដែល​នីមួយៗ ដោយ​ប្រើ​ដៃ​តែ​ម្ខាង​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​ចប់​ចុង​ចប់​ដើម ទៅតាម​វេលា​កំណត់​១​នៃ​លក្ខន្តិកៈ​ការប្រកួត ។​

​ជា​លទ្ធផល អ្នក​ដែល​បាន​យកឈ្នះ​នៃ​ការប្រកួត​នេះ គឺ​បាន​ទៅលើ​ស្ត្រី​ម្នាក់ ដែល​បាន​គ្រប់គ្រង​ថ្ពក់​អាវទ្រនាប់​ឲ្យ​ពួកនាងៗ​បាន​សព្វគ្រប់​ទាំង ៦ រូប ដោយ​ប្រើ​ថេរៈវេលា ១៤ វិនាទី ។​

​គួរ​បញ្ជាក់ថា គោលបំណង​នៃ​ហ្គេម​នេះ គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​បេក្ខជន បេ​ក្ខ​នារី ធ្វើការ​ថ្ពក់​អាវទ្រនាប់​និ​មួយៗ ដោយ​ប្រើ​ដៃ​ម្ខាង ឲ្យ​បាន​លឿន​បំផុត​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន ៕​

ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​ ទស្សនាការ​ប្រកួត “​ថ្ពក់​ភ្ជាប់​” អាវទ្រនាប់​ឡើងវិញ​នៅក្នុង​ទិវា​សិទ្ធិនារី ៨ មីនា នៅ​ស្រុក​ចិន​