តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

តារា​ល្បីៗ​បាន​ចំណាយ​ពេល​របស់​ពួក​គេ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​រំលឹក “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល” កាល​ពី​ព្រឹក​មិញ​នេះ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ ទោះ​ពួក​គេ​មិន​មែន​ជា​អតីត​សិស្ស​ផ្នែក​នេះ​ក្ដី។

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដួចផ្ដើម​ឡើង​ដោយ​អតីត​និស្សិត​ជំនាន់ ៦ ក្នុង​គោល​បំណង​នឹក​គុណ​ដល់​បុព្វបុរស​ល្ខោន​ខោល ដែល​បន្សល់​ទុក​មរតក​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​នេះ​សម្រាប់​កូន​ចៅ​ជំនាន់​ក្រោយ និង​បន្ត​ចូលរួម​ថែរក្សា​មរតក​មនុស្ស​រស់​ផង​ដែរ។ បើ​តាម​អ្នក​តំណាង​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​អះអាង​ថា ក្រុម​ការងារ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ចំណាយ​រយៈ​ពេល ៣ ខែ​ទើប​អាច​សម្រេច​កម្មវិធី​នេះ​ចេញ​ជា​រូប​រាង​ឡើង៕

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល” ការ​ថ្វាយ​បង្គុំ​ចំពោះ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ល្ខោនខោល

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”

 

តារា​ល្បីៗ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី “ព្រះ​គុណ​គ្រូ​ល្ខោន​ខោល”