សម្ដេច ហេង សំរិន នឹងទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅអូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៦ មីនា

សម្ដេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ នៅប្រទេស អូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

សម្ដេច ហេង សំរិន នឹងទៅបំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅអូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៦ មីនា