អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ បានរៀបចំកម្មវិធីមួយ ដើម្បីចូលរួមលើក ស្ទួយសិល្បៈបុរាណ និងរំលឹកគុណវិស័យសិល្បៈ វ័យចំណាស់ ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា «ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល» ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ គឺមានវត្តមានអ្នកសិល្បៈ ប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនចូលរួម ដើម្បីជាការគាំទ្រ លើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈខ្មែរឲ្យមានការគាំទ្រ និងមានជីវិតឡើងវិញ មានតែកូនខ្មែរគាំទ្រ សិល្បៈខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ។

ចង់ដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះ មានវត្តមានតារាប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះ រូបណាខ្លះអញ្ជើញ ចូលរួមលើកកម្ពស់ និងផ្តល់កំលាំងចិត្ត ឲ្យសិល្បៈបុរាណ តោះទៅទស្សនាជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា ៕

អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល

អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល

អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល

អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល

អ្នកសិល្បៈល្បីៗនាំគ្នា ទៅចូលរួមកម្មវិធី ព្រះគុណ គ្រូល្ខោនខោល