ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​ការ​បរទេស​បក​ស្រាយ​ពី​មូល​ហេតុ​នៃ​ការ​ដក​ហូត​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​មន្ត្រី​រាជ​ការ