២សន្លឹក​​បញ្ជាក់​ថា​មិន​ទាន់​ដល់​ថ្ងៃ​ផង បុណ្យទន្លេ​កំពង់ចាម​មាន​មនុស្ស​ចូលរួមច្រើន

កំពង់​ចាម ជា​ខេត្ត​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ​ដែល​មាន​ប្រជាជន​រស់​នៅ​យ៉ាង​ច្រើន​កុះករ ហើយ​ក៏​ជា​ខេត្ត​ដែល​ត្រូវ​រៀប​ចំ​កម្មវិធី​បុណ្យ​ទន្លេ​លើក​ទី​២​ផង​ដែរ។ តំបន់​ដែល​សំបូរ​ស្រី​ស្អាត​មួយ​នេះ បាន​កំពុង​តែ​ទាក់ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​បាន​រៀប​ចំ​ភ្លើង​ពណ៌ និង​តូប​លក់​របស់របរ​ផ្សេង​ៗ​ជា​ច្រើន​នៅ​តាម​បណ្ដោយ​មាត់​ទន្លេ​មេគង្គ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព២​សន្លឹក​បង្ហាញ​ថា​ មិន​ទាន់​ដល់​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ទន្លេ​ចូល​មក​ដល់​ផង តែ​ប្រជាជន​មក​ពីទីជិតទីឆ្ងាយ​ មក​ដើរលេង​កម្សាន្ត​យ៉ាង​ច្រើន។

 

២សន្លឹក​​បញ្ជាក់​ថា​មិន​ទាន់​ដល់​ថ្ងៃ​ផង បុណ្យទន្លេ​កំពង់ចាម​មាន​មនុស្ស​ចូលរួមច្រើន

 

២សន្លឹក​​បញ្ជាក់​ថា​មិន​ទាន់​ដល់​ថ្ងៃ​ផង បុណ្យទន្លេ​កំពង់ចាម​មាន​មនុស្ស​ចូលរួមច្រើន

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ