ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)

ថៃ៖ ដោយហេតុតែចង់ជួប សមាជិកក្រុមចម្រៀងបុរស EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ សុខចិត្តគេងចាំកណ្តាលវាលហាលខ្យល់ ដោយមិនគិតពីភ្លៀងផ្គរនោះទេ។

ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)

សន្ទុះគាំទ្រតារាកូរ៉េ នៅប្រទេសថៃហាក់មិនមានការថមថយនោះទេ ព្រោះបើយើងសង្កេតមើល ទៅលើយុវវ័យពួកគេ ជាពិសេសនារីៗ នៅតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំង នៅពេលតារាកូរ៉េណាមួយ ចេញទៅសម្តែងនៅថៃម្តងៗ។ 

ជាក់ស្តែងកាលពីថ្ងៃទី៨ខែមិនា ម្សិលមិញនេះ មានអ្នកគាំទ្រជនជាតិថៃ នៃក្រុមចម្រៀងបុរសកូរ៉េ EXO ជាង៣,០០០នាក់ ទាំងប្រុសទាំងស្រី បានពពាក់ពពូនគ្នា នៅ Central Plaza Ladprao ដើម្បីចាំជួបតារាក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេ រហូតមានខ្លះគេងហាលវាល ចាំនៅទីនោះតាំងពីយប់ទៀតផង។

តារា K-Pop ប្រុស៥ដួងដ៏ល្បីល្បាញ មកពីក្រុម EXO មានដូចជា Xiumin, Chen, Suho, Sehun និង Chanyeol បានបង្ហាញវត្តមាន នៅវេលាម៉ោង ២រសៀល ដោយក្នុងនោះមានជាពិធី ធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាល ការចុះហត្ថលេខា និងជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ក្នុងកម្មវិធីបើកសម្ភោធ ហាងលក់គ្រឿងសម្អាង និងថែរក្សាសម្ភស្ស ផលិតផលកូរ៉េមួយ នៅទីនោះផងដែរ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ និងរូបថតខាងក្រោមនេះ៖

ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)

ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)
ដល់ក! ហេតុតែចង់ឃើញមុខ EXO អ្នកគាំទ្រនៅថៃ ជាពិសេសស្រីៗ សុខចិត្តក្រាលកម្រាល គេងចាំកណ្តាលវាល (មានវីដេអូ)

ប្រភព Coconuts

ខ្មែរឡូត

បើមានព័ត៌មានបន្ថែម ឬ បកស្រាយសូមទាក់ទង (1) លេខទូរស័ព្ទ 093868723 (៨-១១ព្រឹក & ១-៥ល្ងាច) (2) អ៊ីម៉ែល [email protected]
(3) LINE, VIBER: 093868723 (4)
តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុកខ្មែរឡូត https://www.facebook.com/khmerload