ឌួង ហ្សូ​រី​ដា ពូជ​ខ្ញុំ​ត្រគាក​សាយ

dnt-news : ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ខណៈដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន​បាន​សួរ​ជុំវិញ​រឿងរ៉ាវ​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​ពី​ចំណងស្នេហា​នោះ​កញ្ញា ឌួង ហ្សូ​រី​ដា បាន​ទទួលស្គាល់ថា នាង​ពិត​ជាមាន​សង្សារ​ដូច​អ្វីដែល​គេ​បានដឹង​មែន ។​