នៅ សុនី​តា ចាប់ពី​ជីវិត​សុំ​គេ​សម្តែង​ដោយ​ពុំ​យកប្រាក់​

dnt-news : ​នៅ សុនី​តា​ជា​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូដ និង​សម្តែង​បាន​ចាប់យក​អាជីព​ជា​អ្នកសិល្បៈ​បន្ទាប់ពី​ប្រលង​ជាប់​កញ្ញា ឯក​ថតរូប​ស្អាត​ជាងគេ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៧ របស់​ក្រុមហ៊ុន​សម្បក​កងឡាន​ម៉ាក​ប្រ៊ិ​ដ​ស្តុ​ន ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៩ ។