លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

ម្សិល​មិញ​តារា​ចម្រៀង​​ផលិត​កម្ម​ថោន លី អ៊ីវីធីណា ប្រាប់​ថា គម្រប់អាយុ​​៣១​ឆ្នាំ​នេះ​ ​ជា​លើក​ទី​មួយ​​សម្រាប់​នាង​​ដែលបានអញ្ជើញ​ភ្ញៀវ​​ធ្វើ​ខួប​នៅ​ហាងបែប​នេះ ដោយ​អះ​អាង​ថា​មិនដែល​ធ្វើ​ឡើយ​កាល​ពីមុន​​។

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

​ម្ចាស់​បទ​”ស្ដាយ​មិន​បាន​សារភាព​ថា​ស្នេហ៍​” បន្ត​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា​​ ខួប​លើក​នេះ​នាង​​ធ្វើ​តូចតាច​ ហើយ​​អញ្ជើញ​មិត្ត​សិល្បៈ​ជិតស្និទ្ធ​ប្រមាណ​ជាង​១០នាក់ប៉ុណ្ណោះ៖ “បង​ថា​មិន​ធ្វើ​ទេ ប៉ុន្តែ​ដោយសារ​ ប្អូន​ៗ​គេ​ថា​ បង​មិនដែល​មាន​កម្មវិធី ដូច្នេះ​ធ្វើ​ខួប​បន្តិចបន្តួច​គ្រាន់​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ខ្លះ​”។

 

ទស្សនា​រូបភាព​ ខួប​កំណើត​ លី អ៊ី​វ៉ាធីណា កាល​ពី​យប់​មិញ​៖

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

លី អ៊ីវ៉ាធីណា ​​ធ្វើ​ខួប​គម្រប់​អាយុ ​៣១ឆ្នាំ​

 

អត្ថបទ​៖ ថា ម៉ាលីដា