ជន​ចំណាក​ស្រុករាប់​ម៉ឺននាក់ កកស្ទះ​នៅ​ព្រំដែន​ក្រិក

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ជំរំ​បណ្តោះ​អាសន្ន​របស់​ជន​ចំណាក​ស្រុក​នៅក្បែរ​ភូមិអ៊ី​ដូ​មេនី ប្រទេស​ក្រិកពីថ្ងៃ​អាទិត្យ

ទីភ្នាក់​ងារ​ជន​ភៀស​ខ្លួនអ.ស.ប. បាន​និ​យាយថា ជនភៀស​ខ្លួន​ និង​ជន​ចំណាក​ស្រុកជាង ៣ ម៉ឺន​នាក់​ពេលនេះ កំពុង​កកស្ទះ​នៅឯព្រំ​ដែនក្រិក​ជាមួយ​ម៉ាសេដ្វាន ខណៈ​ក្រិក បាននិ​យាយ​ថា ក្រិក​ទំនង​ជា​ទទួល​យក​ជន​ចំណាក​ស្រុក ១០ ម៉ឺន​នាក់​ទៀត​ត្រឹម​ដំណាច់​ខែនេះ​៕

ជន​ចំណាក​ស្រុករាប់​ម៉ឺននាក់ កកស្ទះ​នៅ​ព្រំដែន​ក្រិក

ប្រភពៈ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍