តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


​លី អីុ​វ៉ា​ធី​ណា ពិតជា​ស្រស់ស្រាយ​ជាមួយ និង​ ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​វ័យ ៣១ ឆ្នាំ​របស់ខ្លួន​ខ្លាំងណាស់ កាលពី​យប់មិញ​នៅក្នុង​ហាង​វី​ហ្វ្រេ​ន ដោយមាន​មិត្តភក្តិ​សិល្បៈ​ជាច្រើនរូប​បាន​ចូលរួម ។ បន្ទាប់ពី​ផ្លុំ​ទៀន​រួច លី អី​វ៉ា​ធី​ណា បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ទៅកាន់​មិត្តភក្តិ ដែល​បានមក​ចូលរួម​ខួបកំណើត​របស់​នាង ជាពិសេស​នាង​ថែមទាំង​បាន​និយាយ​ជា​ភាសា​ចិន​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ទៀតផង ។​

តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​

M88


​មិត្តភក្តិ​សិល្បៈ​ជាច្រើន ដែល​បាន​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ខួបកំណើត​របស់ លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា កាលពី​យប់មិញ​នេះ បាន​និយាយ​បង្អាប់​នាង​ថា ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​ឆ្នាំនេះ​គឺមាន​អ្នក​ពិសេស​របស់​នាង​ចូលរួម តែ​មើលទៅ លី អីុ​វ៉ា​ធី​ណា ហាក់ដូចជា​មានការ​លាក់លៀម ស្ទាក់ស្ទើរ​មិន​ចង់បង្ហាញ​ប្រាប់ថា មាន​អ្នក​ពិសេស​នាង​ចូលរួម​នោះទេ ។

តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​

​លី អីុ​វ៉ា​ធី​ណា បានបញ្ជាក់​ប្រាប់ថា ចាប់តាំងពី​នាង​បែកបាក់​ស្នេហ៍​មក នាង​មិនទាន់​គិតថា​នឹង​ជ្រើស រើសយក​ស្នេហា​ថ្មី​នោះទេ ។ ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សកម្មភាព​សិល្បករ​សិល្បការិនី​ដែល​បាន​ចូលរួម​ពិធី​ខួបកំណើត​វ័យ ៣១ ឆ្នាំ​របស់ លី អីុ​វ៉ា​ធី​ណា កាលពី​យប់មិញ ៕ ​អា​លី​ណា

តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​តារា​ល្បីៗ បង្អួត​សម្រស់​ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត លី អ៊ី​វ៉ា​ធី​ណា (​មាន​វីដេអូ​)​

Posted by Capture One Image on Thursday, March 10, 2016

Posted by Capture One Image on Thursday, March 10, 2016