ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើរក្រសួងសុខាភិបាល ជួយពិនិត្យព្យាបាល អ្នកផ្ទុកសារធាតុញៀន នៅពន្ធនាគារ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើរក្រសួងសុខាភិបាល ជួយពិនិត្យព្យាបាល អ្នកផ្ទុកសារធាតុញៀន នៅពន្ធនាគារ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើរក្រសួងសុខាភិបាល ជួយពិនិត្យព្យាបាល អ្នកផ្ទុកសារធាតុញៀន នៅពន្ធនាគារ

  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្នើរក្រសួងសុខាភិបាល ជួយពិនិត្យព្យាបាល អ្នកផ្ទុកសារធាតុញៀន នៅពន្ធនាគារ已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/12  Category:ក្នុងស្រុក