​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

ក្រៅ​ពី​រថយន្ត​ធន់​តូច​ប្រភេទ​​​ Sedan រថយន្ត​ប្រភេទ​ SUV ដែល​មាន​កៅអី​បី​ជួរ​ ក៏​ជា​ជម្រើស​ដ៏​ពេញ​និយម​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​​​ ហើយ​ប្រាកដ​​ជា​មាន​អ្នក​ចង់​ដឹង​ថា​តើ​ក្នុង​ចំណោម​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម​លើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ ម៉ូដែល​ណា​មួយ​ដែល​ស៊ីសាំង​តិច​ជាង​គេ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ Sabay នឹង​បង្ហាញ​ពី​កម្រិត​ស៊ីសាំង​របស់​ ​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ចំនួន​​១០​ម៉ូដែល៖

 

១. Toyota Highlander ឆ្នាំ​២០១៦ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១២,៣៧​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៩,៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

២. Land Rover Discovery Sport ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៤៖ ១១,៧៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៩,០៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៣. Land Rover Ranger Rover Sport ឆ្នាំ​២០១៦ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១៣,៨៣​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ១០,២២​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៤. Lexus LX 570 ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៨៖ ១៨,០៩​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ១៣,០៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៥. Hyundai Santa Fe ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១៣,០៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៩,៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៦. Toyota Sienna ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១៣,០៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៩,៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៧. Toyota Landcruiser ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៨៖ ១៨,០៩​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ១៣,០៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៨. Kia Sorento ឆ្នាំ​២០១៦​ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១៣,០៦​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៩,០៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

៩. Cadillac Escalade ឆ្នាំ​២០១៦ ម៉ាស៊ីន​៨៖ ១៥,៦៨​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ១០,៦៩​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​

 

១០. Ford Explorer ឆ្នាំ​២០១៦ ម៉ាស៊ីន​៦៖ ១៣,៨៣​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្នុង​ក្រុង) និង​ ៨,៤​លីត្រ​/១០០គ.ម​ (ក្រៅ​​ក្រុង)

 

​មក​មើល​រថយន្ត​កៅអី​បី​ជួរ​ទាំង​១០​ម៉ូដែល​នេះ​ មួយ​ណា​ស៊ី​សាំង​តិច​ជាង​គេ?​​​
​​​​​​​​​

ចុច​អាន៖ Mazda CX-9 ស៊េរី​ថ្មី​​ស៊ីសាំង​តិច​ជាង​ Highlander ទៅ​ទៀត​​​​​​​​​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង

ប្រភព៖ FuelEconomy