អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​នៅ​មិនទាន់​មាន​ចំណាត់ការ​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ដែល​ប៉ះពាល់​គម្រោង​ពង្រីក​ផ្លូវ​លោកតា​ខៀវណើ​យ នៅឡើយ​ទេ

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​នៅ​មិនទាន់​មាន​ចំណាត់ការ​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ដែល​ប៉ះពាល់​គម្រោង​ពង្រីក​ផ្លូវ​លោកតា​ខៀវណើ​យ នៅឡើយ​ទេ(​)​

..

(​)​

?

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​នៅ​មិនទាន់​មាន​ចំណាត់ការ​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ដែល​ប៉ះពាល់​គម្រោង​ពង្រីក​ផ្លូវ​លោកតា​ខៀវណើ​យ នៅឡើយ​ទេ

  • អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​នៅ​មិនទាន់​មាន​ចំណាត់ការ​ទៅ​លើ​ផ្ទះ​១​ល្វែង​ដែល​ប៉ះពាល់​គម្រោង​ពង្រីក​ផ្លូវ​លោកតា​ខៀវណើ​យ នៅឡើយ​ទេ已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/03/12  Category:ក្នុងស្រុក