លោកម៉ែនវិបុល ចុះពិនិត្យឧបករណ៍ ហាត់ប្រាណដែល តំទ្បើងនៅសួនកុមារ ក្រុងស្វាយរៀង

ខេត្តស្វាយរៀងៈ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោក ម៉ែន វិបុល អភិបាលរង ខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញមកពិនិត្យមើល សម្ភារៈហាត់ប្រាណ ចំនួន៦គ្រឿង ដែលជាងកំពុងតម្លើង និងដាក់អោយប្រើប្រាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅសួនកុមារខេត្តស្វាយរៀង។ សម្ភារៈទាំងនេះជាការឧបត្ថម្ភ របស់សប្បុរសជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈលោក ឌី វិជ្ជា ប្រធាន សហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តស្វាយរៀង លោកម៉ែន វិបុល លោកជុក មុន្នី ។

លោកម៉ែនវិបុល ចុះពិនិត្យឧបករណ៍ ហាត់ប្រាណដែល តំទ្បើងនៅសួនកុមារ ក្រុងស្វាយរៀង

លោកម៉ែនវិបុល ចុះពិនិត្យឧបករណ៍ ហាត់ប្រាណដែល តំទ្បើងនៅសួនកុមារ ក្រុងស្វាយរៀង