ទីបំផុត Pangu អាចហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានហើយ

ទីបំផុត Pangu អាចហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានហើយ

កាលពីយប់ថ្ងៃទី 11 កន្លងទៅនេះ ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសចិន Pangu បានធ្វើការបញ្ចេញ Tools
ហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានជាសាធារណៈហើយ ដោយវាជាកម្មវិធីជំនាន់ 1.3 របស់ខ្លួនផ្ទាល់។
Pangu ក៏បានបញ្ជាក់ថាសំរាប់ម៉ាសុីន ដែលធ្វើការអាប់ដែតតាមរយៈ OTA គឺពុំអាច Jailbreak
ជាមួយនឹងកម្មវិធី Pangu កំណែនោះបានឡើយ ហើយករណីណាបើ Jailbreak ទៅដំណើរការពុំបានជោគជ័យ
សូមអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅ Airplane Mode ក្នុងទូរស័ព្ទ ឫធ្វើការ Reboot ទាំងម៉ាសុីនទូរស័ព្ទ
និង PC សារជាថ្មី ហើយសឹមសាកល្បងម្តងទៀត។ ដើម្បីទាញយកកម្មវិធី Pangu សូមចុចនៅ ត្រង់នេះ

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
ទីបំផុត Pangu អាចហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានហើយ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ

Facebook

Sovann2.com
ទីបំផុត Pangu អាចហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានហើយ

ចុះថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:40 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ទីបំផុត Pangu អាចហែកគុក Jailbreak iOS 9.1 បានហើយ