លួច​សា​ហាយ​ស្មន់​រួមរ័ក​ជាប់​ប្រដាប់ភេទ​ដក​អត់​ចេញ​?

dnt-news : ​អ​បិ​យ​ជំនឿ​ខ្មែរ​យើង​អំពី​មន្តអាគម​ចង​ផ្អោប​គូស្នេហ៍​សហាយស្មន់​ពេល​រួមរ័ក​មេត្រី​បាន​លេច​ឮជា​យូរលង់​ណាស់​មកហើយ ប៉ុន្តែ​គេ​មិនដែល​បាន​ប្រទះឃើញ​ជាក់ស្តែង​នៅឡើយ​នោះទេ ។ ប៉ុន្តែ​កាលពីពេល​ថ្មីៗ​នេះ​រឿងរ៉ាវ​ប្រពន្ធ​លួច​មាន​សហាយស្មន់​ជាមួយ​ប្រុស​ស្នេហ៍ ហើយ​ជាប់​ប្រដាប់ភេទ​ដក​មិន​ចេញ​បាន​កើតឡើង