នាយករដ្ឋមន្ត្រី​រំឭក​គ្រូពេទ្យ​ឲ្យ​កែប្រែ​ឥរិយាបថ និង​កុំ​គិត​រឿង​លុយ​ជាធំ​

​ភ្នំពេញ ៖ ជាថ្មី​ម្តងទៀត​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​ដែល​ធ្លាប់មាន​ឥរិយាបថ​ឆ្គាំឆ្គង​ប្រើស​ម្តី​មិន​សមរម្យ គិត​ប្រាក់​ជាធំ​ត្រូវតែ​ឆាប់​កែប្រែ​ឥរិយាបថ​ទាំងនេះ​ជាបន្ទាន់ ដើម្បី​បម្រើ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទៅ​ដោយ​មិន​រើសអើង​មិន​ថា​អ្នកមាន ឬ​ក្រ​នោះឡើយ ត្រូវ​ទទួលបាន​សេវា​សុខភាព