កម្ពុជា​នឹងមិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​នាំចេញ​កៅស៊ូ​ដែល​មិនទាន់​កែច្នៃ​

​ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​កៅស៊ូ​កម្ពុជា កំពុង​រៀបចំ​សេចក្តីព្រាង​ប្រកាស​ស្តីពី​ការហាមឃាត់​ការនាំចេញ​ជ័រកៅស៊ូ​មិនទាន់​កែច្នៃ​ទៅ​បរទេស​។ នេះ​បើ​យោងតាម​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​កៅស៊ូ ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​កិច្ចប្រជុំ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​។ នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រោម​អធិបតី លោក ប៉ុល សុ