នាយ​ឃ្លោក មុខរបរ​កាក់កប​ប្រឹង​ជួយ​សង្គម​បាន​ងារ​ជា​ឧកញ៉ា​

dnt-news : ទុំ សា​រុត ​ ហៅ នាយ​ឃ្លោកដែលជា​សមាជិក​កំប្លែង​ស្ថិតនៅក្នុង​ក្រុម​នាយ​កុយ ដោយសារតែ​លោក​មាន​សកម្មភាព​ជួយ​ដល់​សង្គម​ជាច្រើន​ទើប​ទទួលបាន​គោរមងារ​ជា​“​ឧកញ៉ា​”​។ បច្ចុប្បន្ន​លោក​បាន​បោះបង់ចោល​អាជីព​សិល្បៈ​ទាំង​អស់ហើយ តែ​លោក​នៅតែ​គិតគូរ​អំពី​សុខទុក្ខ​របស់​សិល្បករ​ទាំងចាស់​ទាំងថ្មី ដែល​ជួប​ការលំ