ជើង​ឯក​​លីគ AK 2 ​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកួត​ស្អែក​

​ពាន​រង្វាន់​ជើង​ឯក​លីគ​ AK 2 ​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦ ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកួត​សប្ដាហ៍​ទី១ ចាប់​​​ពី​​ម៉ោង ១ ​រហូត​ដល់​ម៉ោង ៤​​​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ស្អែក​នេះ​នៅ​​​​ទីតាំង​ចំនួន ៥​កន្លែង​រួម​មាន BG (Batttle Ground Cyber cafe), IR (IRON NET), 4G ( 4G Dota Net), s7 (SECTOR 7) និង TC (TRUE CYBER)។
​​ជើង​ឯក​​លីគ AK 2 ​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រកួត​ស្អែក​

​​

រង្វាន់​​សរុប​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​មាន​រហូត​ដល់​ 119,000 Sabay Gold ដែល​ក្នុង​នោះ​ក្រុម​​​ជើង​ឯក​និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់ 10,000 Sabay Gold ជើង​ឯក​រង​ទទួល​បាន 5,000 Sabay Gold ខណៈ​​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ទៀត​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ដល់​ក្រុម​ដែល​ឈ្នះ​រៀង​រាល់​សប្ដាហ៍​ ក្រុម​ល្អ​ជាង​គេ ក៏​ដូច​ជា​កីឡាករ​ល្អ​ផង​ដែរ៕

 

DATE

TIME

P

TEAM

S

V

S

TEAM

P

NET

12th MAR

1:00-1:30

0

SaMuRaiJresJab

0

v

0

5Noob

0

BG

1:30-2:00

0

Why Not Me

0

v

0

NeverCare

0

2:00-2:30

0

5Noob

0

v

0

Why Not Me

0

2:30-3:00

0

SaMuRaiJresJab

0

v

0

NeverCare

0

3:00-3:30

0

5Noob

0

v

0

NeverCare

0

3:30-4:00

0

SaMuRaiJresJab

0

v

0

Why Not Me

0

1:00-1:30

0

Kla_Sor[168]

0

v

0

JSCNeverDie

0

IR

1:30-2:00

0

Secret

0

v

0

Five Military

0

2:00-2:30

0

JSCNeverDie

0

v

0

Secret

0

2:30-3:00

0

Kla_Sor[168]

0

v

0

Five Military

0

3:00-3:30

0

JSCNeverDie

0

v

0

Five Military

0

3:30-4:00

0

Kla_Sor[168]

0

v

0

Secret

0

1:00-1:30

0

YouWillKnow

0

v

0

OtJesKlach(2)

0

4G

1:30-2:00

0

[email protected]@

0

v

0

EXCellentY

0

2:00-2:30

0

OtJesKlach(2)

0

v

0

[email protected]@

0

2:30-3:00

0

YouWillKnow

0

v

0

EXCellentY

0

3:00-3:30

0

OtJesKlach(2)

0

v

0

EXCellentY

0

3:30-4:00

0

YouWillKnow

0

v

0

[email protected]@

0

1:00-1:30

0

OverCome

0

v

0

Se7en_Gun_Club

0

S7

1:30-2:00

0

The_PangSdok

0

v

0

Nano_Omega

0

2:00-2:30

0

Se7en_Gun_Club

0

v

0

The_PangSdok

0

2:30-3:00

0

OverCome

0

v

0

Nano_Omega

0

3:00-3:30

0

Se7en_Gun_Club

0

v

0

Nano_Omega

0

3:30-4:00

0

OverCome

0

v

0

The_PangSdok

0

1:00-1:30

0

OtJesKlach(1)

0

v

0

Team DoMi

0

TC

1:30-2:00

0

KurOyKlach

0

v

0

Piramit

0

2:00-2:30

0

Team DoMi

0

v

0

KurOyKlach

0

2:30-3:00

0

OtJesKlach(1)

0

v

0

Piramit

0

3:00-3:30

0

Team DoMi

0

v

0

Piramit

0

3:30-4:00

0

OtJesKlach(1)

0

v

0

KurOyKlach

0

 

-​ចង់​ដឹង​ព័ត៌មាន​កាន់​តែ​ច្បាស់សូម​ចុច​ទី​នេះ​៖ http://ak.sabay.com.kh/articles/21651

 

អត្ថបទ​៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​