រូប​ពីរ​សន្លឹក​ដែល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្ងល់​ពេញ AEON Mall

ប្រសិនបើ​ប្រិយមិត្ត​ទាំងអស់​បានមក​លេង​ AEON Mall ប្រិយមិត្ត​ប្រាកដ​ជាមាន​ចម្ងល់​ហើយ​ថា​ ហេតុអ្វី​បានជា​មានការ​ដាក់តាំង​ទូរ​ពណ៍​ស​មួយ ​និង​ការតាំង​បណ្ដុំ​ផ្កា ​ដែលមាន​រូបរាង​ដូច​ដប​គ្រឿងក្រអូប​អ្វី​ម្យ៉ាង​សាយភាយ​ក្លិនក្រអូប ​នៅ​កណ្ដាល AEON Mall។

 

រូប​ពីរ​សន្លឹក​ដែល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្ងល់​ពេញ AEON Mall

 

 

វត្ថុ​ទាំងពីរ​យ៉ាងនេះ​ គឺ​បាន​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ប្រមាណ​ជាមួយសប្ដាហ៍​មកហើយ ហើយ​ប្រិយមិត្ត​ ដែល​បាន​មកលេង AEON Mall នៅតែ​មិនទាន់​ដឹង​ពី​មូលហេតុ​នៃ​ការដាក់​តាំង​នេះ​នៅឡើយ​ទេ។

 

រូប​ពីរ​សន្លឹក​ដែល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្ងល់​ពេញ AEON Mall

 

 

ប្រិយមិត្ត​របស់ Sabay ប្រាកដជា​ចង់ដឹង​ហើយ​ថា វ​ត្តុ​ទាំងពីរ​យ៉ាងនោះ​ជា​អ្វី​ឲ្យ​ប្រាកដ…

 

តោះ…!!! បើ​ចង់ដឹង​ល្ងាច​នេះ​ទៅ AEON Mall ទាំងអស់គ្នា​ដើម្បី​ស្រាយ​ចម្ងល់៕

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY