តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

គេហទំព័រ​កូរ៉េ Dispatch បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​រូប​ស៊ី​អារម្មណ៍​របស់​តារា​ស្រី១១​ដួង​​ដែល​តែង​បង្ហាញ​ខោ​រឹប​ក្នុង​រាល់​ពេល​ឡើង​សម្ដែង​លើ​ឆាក​ម្ដងៗ។ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​តារា​ស្រី​កូរ៉េ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​តែ​ស្លៀក​ខោ​រឹប​​ក្នុង​មិន​ថា​វែង​ឬ​ខ្លី រាល់​ពេល​ពួក​គេ​ឡើង​សម្ដែង។ ព្រោះ​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ស្លៀក​តែ​ខោ​ទ្រនាប់​​មិន​មាន​ខោ​រឹប​មួយ​ជាន់​ទៀត វា​អាច​នឹង​ជួប​​លេច​គ្រឿង​ក្នុង​ដាក់​ទស្សនិកជន។ ចង់​ដឹង​អ្នក​ទាំង​១១​មាន​នរណា​ខ្លះ​សូម​មើល​ខាង​ក្រោម៖

 

.Hyorin

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

.Bora

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

.Soyou

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

.Ha Young

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

.Jiyeon

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

. Mina, Yoona

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

៧.Yerin

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក
៨.Shinbi

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក
៩.Jeon So Min

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក
១០.Ga Young

 

តារា​ស្រីកូរ៉េ​ ១១​រូប​ចូលចិត្ត​រាំ​បញ្ចេញ​ខោ​រឹប​ខាង​ក្នុង​លើឆាក

 

ចុចអាន៖Red Velvet ត្រូវ​អ្នក​លេង​អ៊ីនធឺណិត​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ជា PIG VELVET ដោយ​សារ​មិន​ចេះ​ថែរាង

 

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ

ប្រភព៖ koreaboo