សមាជិក​គណបក្ស​ សង្រ្គោះជាតិ​ ចំនួន ១២៦ នាក់ ចូលរួមជីវភាព​នយោបាយ​ ជាមួយ​គណបក្សប្រជាជន​

ពោធិសាត់៖ សមាជិករបស់ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចំនួន ១២៦ នាក់បានសម្រេចចិត្ត ចូលរួមជីវភាពនយោបាយ ជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៦។

នៅក្នុងពិធីទទួលសមាជិក គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលបានសុំចូលជាសមាជិក គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នារសៀលថ្ងៃទី  ១២ ខែ មិនានេះគឺ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តា លគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង ជាប្រធានក្រុមការងារ ចុះជួយខេត្តពោធិសាត់៕

សមាជិក​គណបក្ស​ សង្រ្គោះជាតិ​ ចំនួន ១២៦ នាក់ ចូលរួមជីវភាព​នយោបាយ​ ជាមួយ​គណបក្សប្រជាជន​

សមាជិក​គណបក្ស​ សង្រ្គោះជាតិ​ ចំនួន ១២៦ នាក់ ចូលរួមជីវភាព​នយោបាយ​ ជាមួយ​គណបក្សប្រជាជន​

សមាជិក​គណបក្ស​ សង្រ្គោះជាតិ​ ចំនួន ១២៦ នាក់ ចូលរួមជីវភាព​នយោបាយ​ ជាមួយ​គណបក្សប្រជាជន​