លក្ខណៈ​ក្រចក​ដៃ​ ៥ យ៉ាង ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ភាព​វិជ្ជមាន​របស់​អ្នក

ក្រចក​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​អវយវៈ​ដែល បង្ហាញ​ពី​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​របស់​អ្នក​ទាំង​ល្អ ទាំង​អាក្រក់​តែ​ថ្ងៃ​នេះ​ Sabay សូម​លើក​តែ​លក្ខណៈ​ក្រចក​ ដែល​​បង្ហាញ​ពី​ភាព​វិជ្ជមាន​​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

 

១. ក្រចក​រឹង​៖ ចិត្ត​ក្លាហាន​ ធ្វើ​អ្វី​ក្ដៅ​ដូច​ភ្លើង ចង់​ធ្វើ​ការងារ​ភ្លាម​ៗ មិន​ចង់​ដំអក់​ឡើយ។​

 

២. ក្រចក​រឹង​ហើយ​មុត៖ ជា​មនុស្ស​មាន​ទឹក​ចិត្ត​ មាន​ ក្លាហាន​ ធ្ តែ​ជួន​កាល​ប្រកាន់​ឫក​ខ្ពស់។

 

លក្ខណៈ​ក្រចក​ដៃ​ ៥ យ៉ាង ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ភាព​វិជ្ជមាន​របស់​អ្នក

(រូបតំណាង)

៣. ក្រចក​រឹង​ហើយ​ក្រាស់៖ ជា​មនុស្ស​អាយុ​វែង សុខភាព​ល្អ​។

 

៤. ក្រចក​ថ្លា​ឆ្លុះ​ស្រមោល៖ ជា​មនុស្ស​មាន​បុណ្យ​ ចិត្ត​ទៀង​ត្រង់​ មាន​ធុរៈ​តិច។​

 

៥.​ ក្រចក​វែង​ស្រួច៖ ជា​មនុស្ស​មាន​បញ្ញា​ច្រើន ចេះ​ដឹង​កិច្ចការ​រាក់​ជ្រៅ។

 

ចុចអាន៖ រឿង ៦​ យ៉ាង​ដែល​ជា​ប្រផ្នូល​ជោគ​លាភ​សម្រាប់​អ្នក​

ចុចអាន៖ អត្ថបទអបិយជំនឿទាំងអស់

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង
ប្រភព៖ ព្យាករណ៍​សាស្ត្រ​