ដាក់រូប Profile លើ Facebook ជួយមានជោគជតារាសី

6 Videos


ដាក់រូប Profile លើ Facebook ជួយមានជោគជតារាសីការដាក់រូប Profile នៅលើហ្វេសប៊ុក (Facebook) របស់លោក​អ្នកសុទ្ធតែទទួលនូវផលប៉ះពាល់នូវដួងជោគជតារាសី ដែល​លោកគ្រូជំនាញខាងមើលដួងរាសីម្នាក់នៅប្រទេសថៃ បាន​ណែនាំ ។ ការណែនាំនេះ ជឿឬមិនជឿស្រេចតែលោកអ្នក តែសម្រាប់លោកអ្នកដែលជឿ ចូរចាប់ផ្តើម​ពី​ពេលនេះទៅ ចូរ ប្តូររូប Profile របស់លោក​អ្នក ដើម្បីទទួលនូវដួងរាសីល្អ ។

សម្រាប់ការប្តូររូប Profile ឱ្យមានដួងរាសីល្អ លោកគ្រូនោះ​បានណែនាំថា «រូបមុខងើយ ដួងរាសីនឹងឡើងល្អ, រូបមុខឱន ដួងរាសីនឹងធ្លាក់, រូបមុខបែរចំហៀង មានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍, រូបមុខបែរត្រង់ នឹងមានទំនុកចិត្ត, រូបនៅកណ្តាលថ្ងៃ កំពុងមាន​ឱកាសល្អ, រូបកណ្តាលយប់ គំពុងគិតមិនចេញ, រូបមានពណ៌​តិច ចូលចិត្តគិតច្រើន និង រូបមានពណ៌ច្រើន គិតតិច» ។ដាក់រូប Profile លើ Facebook ជួយមានជោគជតារាសី

M88


ក្រៅពីនេះលោកគ្រូនៅបានណែនាំទៀតថា ការថតរូបភាព Profile ឬ រូប Privatding ដែលមានផ្ទៃខាងក្រោយ (Background) ជាព្រៃរហោឋាន នឹងមានមនុស្សចាស់ឈឺ គ្រួសារមានភាពតានតឹង និង មានបញ្ហាខាងលុយកាក់ ។

បន្ថែមពីនេះទៀត លោកគ្រូនៅបានផ្តល់រូបភាពជារូបសិង្ហ​មាន​ពណ៌ភ្លឺ (មើលក្នុងរូប) បើប្រើជារូបផ្ទាំង ឬ ដាក់នៅក្នុងអេក្រង់​ទូរស័ព្ទ ឬ អេក្រង់កុំព្យូទ័រ នឹងបានជួបគូបរទេស និង ជំនួញបរទេសនឹងរុងរឿង ៕

សូរ្យរិទ្ធ (កាពូក)