ក្រុមបាល់ទាត់ 3G FC ទទួលបាន ជើងឯករង នៃពានTiger Street Football Festival 2016 នៅមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ៖ក្រុមបាល់ទាត់ 3G FC ទទួលបានជើងឯករង នៃព្រឹការណ៍ការ ប្រកួតជម្រុះក្នុងកម្មវិធី Tiger Street Football  Festival 2016 នៅមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពេញ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ។ ជាឳកាសសម្រាប់ ក្រុមបាល់ទាត់3G FC ដែលអាចឈានជើងចូលវគ្គ ៨ក្រុមចុងក្រោយ ថែមទាំងមានឳកាសយ៉ាងធំចូលរួមការប្រកួត Tiger Street Football  Festival 2016 ទូទំាំងប្រទេស។

កម្មវិធីប្រកួត វគ្គជម្រុះនៅមណ្ឌលនេះ បានទាក់ទាញការចូលរួម ពីសំណាក់ក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន ៩៣ ក្រុម ថែមទាំងទស្សនិក ជនក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក ចំពោះក្រុមទាំង ៩៣ ត្រូវបានជម្រុះយកតែយក១០ ក្រុមទេ ដើម្បីចូលរួមប្រកួត ព្រឹការណ៍ការ ប្រកួតជម្រុះក្នុងកម្មវិធី Tiger Street Football  Festival 2016 ទូទាំងប្រទេស។
សម្រាប់ការប្រកួត Tiger Street Football  Festival 2016 ទូទាំងប្រទេស មានក្រុមចូលរួមចំនួន ៣២ ក្រុមដែលមកពីមណ្ឌលទាំង៥ ក្នុង ២៤ខេត្ត-ក្រុង៕

ក្រុមបាល់ទាត់ 3G FC ទទួលបាន ជើងឯករង នៃពានTiger Street Football  Festival 2016 នៅមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមបាល់ទាត់ 3G FC ទទួលបាន ជើងឯករង នៃពានTiger Street Football  Festival 2016 នៅមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពេញ

ក្រុមបាល់ទាត់ 3G FC ទទួលបាន ជើងឯករង នៃពានTiger Street Football  Festival 2016 នៅមណ្ឌល រាជធានីភ្នំពេញ