កម្ចាត់​ស្នាម​ប្រឡាក់​ក្រែ​ម

6 Videos


​ការ​កម្ចាត់​ស្នាម​ក្រែ​ម​ប្រឡាក់​សម្លៀកបំពាក់​មាន​ច្រើន​វិធី​ដូចជា បន្តក់​ទឹក​ថ្នាំ​បោក​ស្ងួត​នៅត្រង់ស្នាម​ប្រឡាក់​ទុកចោល​ប្រមាណ ១៥ នាទី ដើម្បីឱ្យ​ស្នាម​ក្រែ​មរ​លាយ ។ បន្ទាប់ពីនោះ​យកទៅ​បោកឬប្រើ​ស្ប្រ៉ៃ​បាញ់​សក់​បាញ់​លើ​ស្នាម​ប្រឡាក់​ទុកចោល​ឱ្យបាន ១០ នាទី ប្រើ​ច្រាស​ដុះ​ថ្នមៗ រួចហើយ​បោកគក់​ក្នុង​ទឹកសាប៊ូ​ដែល​ក្តៅ​ឧណ្ហៗ​ឬ​អាច​ប្រើ​វ៉ា​សា​លីន​ត្រដុស​ត្រង់កន្លែង​ស្នាម​ប្រឡាក់​បន្ទាប់មក​យកទៅ​បោកគក់​មួយ​សា​ទៀត​ទើប​អាច​កម្ចាត់​ស្នាម​ប្រឡាក់ក្រែ​ម​នោះបាន​ជ្រះ​ល្អ ៕

M88