វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

6 Videos


​ទស្សនិកជន​ភាគច្រើន​ចាប់ផ្តើម​ស្គាល់ វី​ជេរ រស្មី ដំបូង​នៅពេល​រូបនាង​ធ្វើជា វី​ជេរ នៅក្នុង​កម្មវិធី​ចាក់​បទ​ចម្រៀង​ល្បីៗ​ឲ្យ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៥ ។ នៅពេល​នេះដែរ វី​ជេរ រស្មី ក៏​ធ្វើជា MC ឲ្យ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍​លេខ​៩ ចំនួន​ពីរ​កម្មវិធី គឺ​ទីមួយ កម្មវិធី To be top និង​ទី​ពីរ កម្មវិធី Tv home shopping ។​

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

M88


​វី​ជេរ រស្មី បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹងថា ឥឡូវនេះ នាង​បាន​ចាប់យក​អាជីព​ថ្មី បន្ថែមទៀត​គឺជា​តារាចម្រៀង​នៅក្នុង​ផលិតកម្ម Direct ហើយ​កំពុងតែ​ថត​បទ​ចម្រៀង​ជា​បន្តបន្ទាប់​ផងដែរ ។

​នៅក្នុង​កម្មវិធី​កំណប់​អារម្មណ៍ កាលពី​ថ្ងៃទី​១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ វី​ជេរ រស្មី បាន​យក​បទ​ចម្រៀង​ចំនួន​ពីរ​បទ របស់​ផលិតកម្ម Direct មក​ច្រៀង​បំពេ អារម្មណ៍​ទស្សនិកជន ដោយ​បទ​ចម្រៀង​ទី ១ មាន​ចំណងជើ់ង​ថា « តាំងពី​មាន​វត្តមាន​គេ បង​ប្លែក​គ្រប់យ៉ាង​»​និង​បទ​ទី​២ មាន​ចំណងជើង​ថា​« មិន​អង្វរ »​។​ ​ធ្លាប់តែ​ឃើញ​នាង​ធ្វើជា វី​ជេរ ចាក់​បទ​ចម្រៀង និង អឹម ស៊ី ឲ្យ​ទូរទស្សន៍ នៅពេល​នាង​ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ដូច្នេះ មិនដឹងថា សំឡេង​របស់​នាង អាចទៅរួច ឬ​យ៉ាងណា​នោះទេ ? មានតែ​ទស្សនា និង ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង​របស់​នាង​ទាំងអស់គ្នា ហើយ​កុំ​ភ្លេច​ជួយ​ដាក់ពិន្ទុ និង ចុច Like ឲ្យ​នាង​ផង​៕ ​ដោយ ហា នាង​

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ ) វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ ) វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )

វី​ជេរ រស្មី ចាប់យក​អាជីព​ជា​តារាចម្រៀង​បន្ថែម ( មាន​វីដេអូ )