អាមេរិក​៖ ស៊ី​រី​ខិតខំ​ព្យាយាម​បង្អាក់​យ៉ាងច្បាស់​លើ​កិច្ចចរចា​សន្តិភាព​

dnt-news : ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ស​.​រ​.​អា John Kerry បាន​ចោទប្រកាន់​ប្រទេស​ស៊ី​រី​ថា​បាន «​ខិតខំ​ព្យាយាម​បង្អាក់​យ៉ាងច្បាស់​» លើ​កិច្ចចរចា​សន្តិភាព​ផ្តួចផ្តើម​ដោយ​អ​.​ស​.​ប ដែលមាន​គោលដៅ​បញ្ចប់សង្គ្រាម​ស៊ីវិល​ប្រកបដោយ​ការបង្ហូរ​ឈាម​រយៈពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​មកហើយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​នោះ ដោយ​ទាមទារ​ថា គ្មាន