រឿង The mermaid ដែលជាស្នាដៃរបស់ទិនហ្វី រកបាន​ប្រាក់ចំណូល​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ចិន​

​dnt-news : ខ្សែភាពយន្ត​រឿង “The mermaid” របស់ កំពូល​តារា​សម្តែង​ក្បាច់គុណ​កុង​ហ្វូ​ទីន​ហ្វី បាន​ក្លាយជា​ខ្សែភាពយន្ត​ដែល​រកបាន​ប្រាក់ចំណូល​ច្រើនជាងគេ​បំផុត​នៅ​ចិន​អំឡុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​កាលពីពេល​កន្លងទៅ ។​