ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

នៅ​ព្រឹក​នេះ​ ពិធី​មង្គល​ការ គង់ ចាន់ស្រីមុំ និង គឹម សីហា បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ហើយ​នៅ​សណ្ឋាគា​សូហ្វីតែល។ កម្មវិធី​ព្រឹក​នេះ​មាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ក្រុង​ពាលី សូត្រ​មន្ត និង​បំពាក់​ចិញ្ចៀន តែ​មិន​មាន​ពិធី​ហែ​ជំនូន ដូច្នេះ​ហើយ​មិន​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ឡើយ គឺ​មាន​តែ​បង​ប្អូន​សាច់ញាតិ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

 

តោះ…ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​ព្រឹក​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា ក្នុង​កម្មវិធី​សូត្រ​មន្ត…!

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

ទិដ្ឋភាព​មង្គលការ គង់ ចាន់​ស្រីមុំ ព្រឹក​នេះ

 

សូម​រង់​ចាំ​តាម​ដាន​រូបភាព​ស្អាត​ៗ​តាម​កម្មវិធី​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ពី​មង្គល​ការ ស្រីមុំ ជាមួយ Sabay…!

 

អត្ថបទ៖ ទ្រី រ៉ាវី