សុវណ្ណ ដុលា និយាយរឿងកំប្លែង “អ្នកក្រ”

ទំព័រ​រឿង​កំប្លែង​​ខ្លី​ៗ បាន​មកដល់​ទៀត​ហើយ ក្រោយ​កន្លង​ទៅ​មួយ​សប្ដាហ៍។ ដើម​សប្ដាហ៍​ទី​៣​ នៃ​ខែ មីនា នេះ​លោក សុវណ្ណ ដុលា បាន​ចូល​ខ្លួន​មក​ម្ដង​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ថ្ងៃ​ចាប់​ផ្ដើម​ការងារ​នៃ​សប្ដាហ៍​ថ្មី។

 

សុវណ្ណ ដុលា និយាយរឿងកំប្លែង “អ្នកក្រ”

 

រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​យើង​នៅ​ពេល​នេះ មាន​ចំណង​ជើង​ថា “អ្នក​ក្រ”។ តោះ…​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា…!!!

 

 

អត្ថបទ៖ SAMEDY